2015 metai

2017 07 02

LITERATŪRINIS VAKARAS„SAVITAS ŽVILGSNIS Į GYVENIMĄ“ SU RAŠYTOJU, VERTĖJU , KRAŠTIEČIU VIDU MORKŪNU

„Kūrybiškumas – originalių bei vertingų idėjų turėjimas, dažniausiai ateina matant pasaulį iš labai skirtingų pusių“

                                                                             (Kon Robinsonas)

   Šiais britų menotyrininko Kon Robinsono žodžiais apie kūrybiškumą Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo literatūrinį vakarą, skirtą rašytojo, vertėjo, kraštiečio Vido Morkūno kūrybos pristatymui. Viešosios bibliotekos direktorė pristatė  rašytojo V.Morkūno kūrybą ir parengtą spaudinių parodą „Savitas žvilgsnis į gyvenimą“. Vido Morkūnorašytojo, vertėjo, naujaakmeniečio kūryba publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, žurnaluose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“,  ­„7 meno dienos“, „Metai“, almanache „Veidai“ ir kt.
   2001m. išleistoje apsakymų knygoje „Manekeno gimtadienis“ autorius rašo: „Gimiau Naujojoje Akmenėje. Ten prabėgo šauni vaikystė bei paauglystė. Vėliau – šiek tiek studijų Klaipėdoje (lietuvių literatūra, režisūra). Galiausiai, jau persikėlęs į Vilnių, baigiau aukštuosius kino scenaristų kursus (Sauliaus Šaltenio studija). Vieni yra įgudę įdomiai aprašyti tikrus nutikimus iš savo ar draugų gyvenimo, kitus įkvepia gamta, o man kūryboje – įdomiausios vizijos, sapnai, vaizduotės pokštai, kultūriniai sluoksniai“.
Nuo 2004 metų Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
2010 metais apdovanotas Antano Vaičiulaičio premija už išspausdintą novelę „Mirtis“;
2012 metais išleista apsakymų knyga „Reportažas iš kiaušinio“;
2014 metais įteikta Jurgio Kunčino premija už novelę „Stebuklingas šaukštas“;
2015 metais išleista eilėraščių knyga „Nekropolių šviesos“. Tai pirmoji Vido Morkūno poezijos knyga.
   Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktorius L.Rozga rašo: „Literatūrinės kūrybos pradėjęs Naujojoje Akmenėje, Vidas dabar yra vienas iš moderniųjų rašytojų, ieškančių savitos kalbos, savitai žvelgiantis į kūryboje vaizduojamą gyvenimą“.
   Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pristatė savo parengtą projektą  „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Paminėjo, kad šie metai Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų metais.
   Šiuolaikinė moderni literatūra ir lietuvių liaudies kanklių melodijos susipynė į vieną visumą šiame literatūriniame renginyje. Koncertavo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos L.Rimkevičienės.
   Rašytojo V. Morkūno kūrybą pristatė Akmenės  gimnazijos mokytoja, lituanistė R.Ringienė. Mokytoja paskaitė eilėraščių iš rašytojo poezijos knygos „Nekropolių šviesos“. Labai subtiliai analizuodama supažindindama skaitytojus su eilėraščiuose paslėptomis prasmėmis.
   Mokytoja R.Ringienė priminė rašytojo V.Morkūno žodžius, sakytus jos mokiniams per lietuvių kalbos pamoką: „Ką reikia mokėti verčiant į kitą kalbą. Reikia mokėti gerai gimtąją kalbą“.
   Rašytojo V.Morkūno literatūrinis vakaras Viešojoje bibliotekoje sutapo su savaitraštyje „Literatūra ir menas“ publikuota rašytojo kūryba ir interviu.
   Rašytojas atsakinėjo į skaitytojų klausimus, kalbėjo apie poeto S.Gedos kūrybą, G.Patacko, Š.Šaltenio, D.Kalinauskaitės kūrybą. Minėjo, kad 2017 metais planuoja išleisti apsakymų knygą. Kalbėjo apie racionalumą kūryboje, apie rašyme paslėptus kodus.
  Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas V.Bogavičius paskaitė apsakymą „Muziejus“ iš rašytojo knygos „Manekeno gimtadienis“. Moksleivė Rimantė iš Akmenės gimnazijos paskaitė apsakymą „Ramybė šitiems namams“.
   Rašytojas atvyko į literatūrinį vakarą su žmona ir dukra. V.Morkūnas padėkojo direktorei Z.Sinkevičienei, už pakvietimą atvykti į gimtąjį miestą ir biblioteką, kur prabėgo vaikystės, jaunystės metai.
   Dailininkas A.Adomaitis, Šiaulių krašto Akmenės skyriaus žurnalistas V.Ruškys mintimis pasidalino apie rašytojo kūrybą.
   Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo rašytojui už kūrybos pristatymą ir pakvietė dar apsilankyti bibliotekoje.

Viešosios bibliotekos direktorė
Z. Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje  literatūrinio renginio akimirkos: iš dešinės į kairę mokytoja R.Ringienė, Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė, rašytojas V.Morkūnas

„VAIKŲ BIBLIOTEKĖLĖS“ DOVANOJIMO AKCIJA

    Į Viešąją biblioteką atvyko garsus svečias, Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas, mecenatas gerbiamas Ramūnas Karbauskis.  Šio fondo  steigėjas yra ir dainininkas Andrius Mamontovas. Gerbiamas mecenatas yra mažųjų kultūros sostinių judėjimų iniciatorius, projektų „Naisių vasara“  sumanytojas. Gerbiamas R.Karbauskis supažindino su vykdoma fondo „Švieskime vaikus“ veikla. Labdaros ir paramos fondo tikslas - aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams,  skatinti vaikus skaityti, o rašytojus kurti literatūrą vaikams. Jau aplankytos 45-os rajonų Viešosios bibliotekos, kelionė tęsis po visą Lietuvą. Projektas „Vaikų bibliotekėlė“ yra tęstinis, planuojamas tęsti dešimt metų ir skaitytojus pradžiuginti naujausiomis knygomis. Kiekvienais metais planuojama išleisti 15-20 geriausių lietuvių autorių vaikiškų knygų.
   Gerbiamas R.Karbauskis pristatė Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatų knygas:
Pirmosios premijos laimėtoja Ramintos Baltrušytės knyga  „Kalvėnų miesto paslaptis“.
Antrosios premijos laimėtoja autorė  Birutė Mar, knyga „Gėlininkė“.
Trečiosios premijos laimėtoja  Lina Mumgaudytė,  parašiusi knygą „Pono Čao diena“
Trečiosios premijos laimėtoja Salomėjos Pečiulytės parašyta knyga  „Noriu šuniuko“
Gražiausiai iliustruota pripažinta  Rositos Makauskienės parašyta,  Ingos Dagilės iliustruota  knyga vaikams „Svajonių kalnas“
Pirmojo Nacionalinio  vaikų literatūros konkurso debiuto premijos laimėtojos Ramunės Savickytės knyga „Adelės dienoraštis. Ruduo“.

Nuotaikingos Prano Mašioto pasakų knygelės:
Kiškis drąsuolis“, „Vištelė“, „Paliegusi obelis“, „Juozukas, pieštukas ir trintukas“ ir kt.

   Gerbiamas mecenatas R.Karbauskis „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akciją pradėdamas šiltais žodžiais atsiliepė apie bibliotekininkus, biblioteka, žmones, kurie prisiliečia prie knygos, bendravimo su jaunuoju skaitytojų, kalbėjo apie jaunų žmonių kultūrinį užimtumą, kad literatūriniai renginiai neturėtų būti politikuoti.
   „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijoje mecenatas įteikė knygas Viešosios bibliotekos skyriams, filialams, Akmenės rajono vaikų globos namams, Dabikinės  specialiajai mokyklai, Ventos socialinės globos namams, Naujosios Akmenės  „Sauletėkio“ progimnazijai, Akmenės miesto gimnazijai, Ventos gimnazijos bibliotekai ir t.t.
   Kilnioje „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijoje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės meras V.Mitrofanovas, kuris mintimis pasidalino apie knygą, spausdintą žodį, apie Akmenės krašto kultūrą, mokyklas, rajono prasmingus pasiekimus įvairiuose darbo sferose. Meras V.Mitrofanovas padovanojo Viešajai bibliotekai vaikiškų knygų prasidėdančios akcijos proga „Knygų Kalėdos“.
   Renginyje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas V.Juozapavičiaus ir vedėjo pavaduotoja J.Rekašienė.
   Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo gerbiamam mecenatui R.Karbauskiui už kilnią „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akciją, už knygas, kurias skaitys Akmenės krašto jaunieji bibliotekų skaitytojai ir tūkstančiai Lietuvos vaikų. Padėkojo už padovanotą skaitymo džiaugsmą skaitytojams, padovanojo simbolinę žvakutę, kuri šviestų šiam kilniam siekiui.
   „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus pavaduotojai,  J.Sejavičienei  literate Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė palinkėjo išleisti vaikišką knygą. J.Sejavičienės knygos „Įrašai laiko žievėje“ vienas iš rėmėjų yra gerbiamas R.Karbauskis.
   Mecenatas R.Karbauskis šiais metais yra apdovanotas pirmuoju Lietuvoje Kultūros mecenato medaliu.
   Viešajai bibliotekai gerb. R.Karbauskis padovanojo knygų „Naisių vasara ir kiti metų laikai“.

Viešosios bibliotekos direktorė
Z.Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje: Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas ir mecenatas Ramūnas Karbauskis pristato „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijos knygas.

D.Markulienės nuotraukoje: Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas ir mecenatas Ramūnas Karbauskis, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas